Height

 • 101height/velocity curve — A chart produced by the helicopter manufacturer indicating regions from which safe autorotative descent is possible for a helicopter. It assumes zero wind, sea level, and maximum takeoff weight. Typical height velocity curve …

  Aviation dictionary

 • 102height-to-width aspect ratio — aukščio ir pločio santykis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. height to width aspect ratio vok. Höhe Weite Verhältnis, n rus. отношение высоты к ширине, n pranc. rapport hauteur largeur, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 103height sensor — aukščio jutiklis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Aukščio matuoklio jutiklis. atitikmenys: angl. height sensor vok. Höhensensor, m rus. датчик высоты, m pranc. senseur de l’hauteur, m …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 104height difference of the trajectory — trajektorijos pakilimo aukštis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (kulkos) trajektorijos aukštis virš taikymo linijos pasirinktu atstumu nuo išlėkimo taško; vienas iš sviedinio (kulkos) trajektorijos parametrų, ypač svarbus šaudant… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 105height of burst — sprogimo aukštis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vertikalus atstumas nuo žemės paviršiaus ar taikinio iki sprogimo taško (kampinis ar linijinis). Šaudant šaudmenimis su nuotoliniais sprogdikliais siekiama, kad sprogimai vyktų tinkamiausiame… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 106height of trajectory — trajektorijos aukštis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vertikalus atstumas tarp trajektorijos viršūnės ir pabūklo horizonto. atitikmenys: angl. height of trajectory rus. высота траектории …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 107height indicator — aukščio rodytuvas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. altitude indicator; height indicator vok. Höhenanzeiger, m; Höhensichtgerät, n rus. указатель высоты, m pranc. indicateur altimétrique, m; indicateur d’altitude, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 108height correction — aukščio pataisa statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. allowance for elevation; height correction vok. Höhenkorrektion, f rus. поправка на высоту, f pranc. correction pour la hauteur, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 109height sensor — aukščio jutiklis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. height sensor vok. Höhensensor, m rus. датчик высоты, m pranc. senseur de l’hauteur, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 110height of burst — sprogimo aukštis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vertikalus atstumas nuo Žemės paviršiaus ar taikinio iki sprogimo taško. atitikmenys: angl. height of burst pranc. hauteur d’éclatement; hauteur d’explosion …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas